Trắc nghiệm

Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa

Câu Hỏi:

Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa

Bạn đang xem: Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa

Câu hỏi trong đề: 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 5)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa người sản xuất hàng hóa.

Giải thích
Theo SGK GDCD lớp 11 trang 20 thì tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa. Vậy đáp án đúng là những người sản xuất hàng hóa.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!