Trắc nghiệm

Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3) thu được V lít

Câu Hỏi:

Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3) thu được V lít hỗn hợp khí CO2, N2, O2 và hơi nước. Biết ở điều kiện phản ứng 1 mol khí có thể tích 50 lít. Giá trị của V là

Bạn đang xem: Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3) thu được V lít

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giá trị của V là 1596,9. Xem chi tiết giải thích như sau:

nC3H5O9N3 = 1/227 mol

4C3H5O9N3 → 12CO2 + 6N2 + O2 + 10H2O (5/454 mol)

1/227 → 3/227 3/454 1/908 5/454

V = (3/227 + 3/454 + 1/908 + 5/454 ). 10³. 50 = 1596,9 lít

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3) thu được V lít – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!