Trắc nghiệm

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HBr. (b)

Câu Hỏi:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr.

(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(c) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Bạn đang xem: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HBr. (b)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 4


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 2, ta có các PTHH sau:

(a) AgNO3 + HBr → AgBr↓ + HNO3

(b) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(c) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(d) Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HBr. (b) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!