Trắc nghiệm

Tỉ lệ khống lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit

Câu Hỏi:

Tỉ lệ khống lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17 : 40. Xác định nguyên tố R.

Bạn đang xem: Tỉ lệ khống lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tỉ lệ khống lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17 : 40. nguyên tố R là S.

Hướng dẫn:

R có hóa trị lẻ thì công thức oxit cao nhất của R là R2On

R có hóa trị chẵn thì công thức oxit cao nhất của R là ROn.

=> Thử 4 đáp án => R là S.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tỉ lệ khống lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!