Trắc nghiệm

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX

Câu Hỏi:

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX

Bạn đang xem: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất Z không thể là Metyl propionat. ta có thể suy luận như sau:

A. C2H5COOCH3 suy ra: CH3OH → C2H5COOH. ( không thể có phản ứng này)

B. CH3COOC2H5 suy ra: C2H5OH → CH3COOH (lên men giấm)

C. CH3COOCH=CH2 suy ra: CH3CHO → CH3COOH (+ O2, Mn2+)

D. CH3COOCH3 suy ra: CH3OH → CH3COOH (+ CO, xt, t⁰)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 7


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất Z không thể là Metyl propionat. ta có thể suy luận như sau:

A. C2H5COOCH3 suy ra: CH3OH → C2H5COOH. ( không thể có phản ứng này)

B. CH3COOC2H5 suy ra: C2H5OH → CH3COOH (lên men giấm)

C. CH3COOCH=CH2 suy ra: CH3CHO → CH3COOH (+ O2, Mn2+)

D. CH3COOCH3 suy ra: CH3OH → CH3COOH (+ CO, xt, t⁰)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!