Trắc nghiệm

Thủy phân este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm: (E) + NaOH → muối (M)

Câu Hỏi:

Thủy phân este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm:

(E) + NaOH → muối (M) + chất (X)

Cho biết cả M và X đều tham gia phản ứng tráng gương.

Công thức đúng của E là:

Bạn đang xem: Thủy phân este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm: (E) + NaOH → muối (M)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức đúng của E là: HCOOCH=CH-CH3

M và X đều tham gia phản ứng tráng gương nên E là este có dạng HCOOR.

→ muối M là muối HCOONa, chất X là andehit.

HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3CH2CHO.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thủy phân este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm: (E) + NaOH → muối (M) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!