Trắc nghiệm

Thuốc thử nào nhận biết được 3 dung dịch: Na2CO3, MgCl2 và Al(NO3)3

Câu Hỏi:

Thuốc thử nào dưới đây nhận biết được 3 dung dịch riêng biệt Na2CO3, MgCl2 và Al(NO3)3 (chỉ dùng một lần thử với mỗi dung dịch) ?

Bạn đang xem: Thuốc thử nào nhận biết được 3 dung dịch: Na2CO3, MgCl2 và Al(NO3)3

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để phân biệt Na2CO3, MgCl2 và Al(NO3)3 ta sử dụng dung dịch NaOH 

+ Nếu không xuất hiện hiện tượng gì → Na2CO3

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng không tan khi NaOH dư→ MgCl2

MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl

+ Nếu xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tan khi NaOH dư → Al(NO3)3

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H20

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thuốc thử nào nhận biết được 3 dung dịch: Na2CO3, MgCl2 và Al(NO3)3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!