Trắc nghiệm

Thuốc thử để phân biệt CO 2 và SO 2 là:

Câu Hỏi:

Thuốc thử để phân biệt CO2 và SO2 là:

Bạn đang xem: Thuốc thử để phân biệt CO 2 và SO 2 là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 41 : Nhận biết một số chất khí


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thuốc thử để phân biệt CO2 và SO2 là dung dịch KMnO4.

Để phân biệt SO2 và CO2 hay cách phân biệt khí CO2 và SO2 thì thuốc thử nên sử dùng là chất có tính Oxi hóa mạnh như thuốc tím [KMnO4] hoặc Br2. Vì trong 2 khí CO2 và SO2 thì chỉ có khí SO2 là có tính khử nên sử dụng chất oxi hóa sẽ nhận biết được khí này.

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thuốc thử để phân biệt CO 2 và SO 2 là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!