Trắc nghiệm

Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần

Câu Hỏi:

Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc

Bạn đang xem: Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!