Trắc nghiệm

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung

Câu Hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HCl.

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Bạn đang xem: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 4: (a) ; (b) ; (c) ; (e)

(a) Cho Al vào dung dịch HCl.

Al + HCl → AlCl3 + H2

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

Al + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag

(c) Cho Na vào H2O.

Na + H2O → NaOH + H2

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

AgNO3 + Fe(NO3)2 →Ag + Fe(NO3)3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!