Trắc nghiệm

Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

Câu Hỏi:

Thuật ngữ “kinh tế- chính trị” được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

Bạn đang xem: Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào 1615

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!