Trắc nghiệm

Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?

Câu Hỏi:

Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?

Bạn đang xem: Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thị trường có những mối quan hệ cơ bản là hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá cả

Giải thích:

– Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

– Các nhân tố cơ bản của thị trường là: hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. Từ đó hình thành các quan hệ: hàng hóa-tiền tệ, mua-bán, cung-cầu, giá cả hàng hóa.

Câu hỏi liên quan

Những chức năng của thị trường là gì?

A. Người bán, người mua.

B. Làm cho người bán và người mua gặp nhau.

C. Thông tin, điều tiết.

D. Thu mua hàng hóa.

Các chủ thể kinh tế trong thị trường, tác động qua lại lẫn nhau để xác định

A. giá cả và số lượng hàng hóa.

B. nơi mua, nơi bán hàng hóa.

C. giá cả của hàng hóa.

D. cách thức thanh toán hàng hóa.

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. giá cả khác nhau.

B. số lượng khác nhau.

C. giá trị khác nhau.

D. giá trị sử dụng khác nhau.

Yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hoá?

A. Quan hệ cung – cầu về hàng hoá.

B. Giá trị sử dụng của hàng hoá.

C. Giá trị của hàng hoá.

D. Xu hướng của người tiêu dùng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào dưới đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!