Trắc nghiệm

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

Câu Hỏi:

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

Bạn đang xem: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thí nghiệm cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!