Trắc nghiệm

Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất?

Câu Hỏi:

Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất?

Bạn đang xem: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thí nghiệm không sinh ra đơn chất là cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.
A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
C. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
D. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!