Trắc nghiệm

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Câu Hỏi:

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Bạn đang xem: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại.
Hai loại hình chiều phối cảnh thường gặp là hình chiếu phối cảnh một điểm tụ và hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ.

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?
Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?
Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

Câu hỏi liên quan

Mặt tranh là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

B. Mặt phẳng đặt vật thể

C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Đường chân trời là đường giao giữa:

A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh

B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh

C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt

D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!