Trắc nghiệm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là

Câu Hỏi:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là 0,005 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500ml một mẫu nước thấy có 0,288.10-3 gam kết tủa CdS (MCd = 112 đvC). Phát biểu nào sau đây không đúng?

Bạn đang xem: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 45 : Hóa học và vấn đề môi trường


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu B. C đúng

\begin{aligned}
&\mathrm{n}_{\mathrm{Cd}^{2+}}=\mathrm{n}_{\mathrm{CdS}}=2 \cdot 10^{-6} \mathrm{~mol} \\
&\rightarrow\left[\mathrm{Cd}^{2+}\right]=\frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,5}=4 \cdot 10^{-6} \mathrm{M}
\end{aligned}

=> D đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!