Trắc nghiệm

The work people undertake either provide what they need or provides the money

Câu Hỏi:

The work people undertake either provide what they need or provides the money with …….. they can buy essential commodities.

Bạn đang xem: The work people undertake either provide what they need or provides the money

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 số 19


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

The work people undertake either provide what they need or provides the money with which they can buy essential commodities.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The work people undertake either provide what they need or provides the money – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!