Trắc nghiệm

Thể thơ của Đập đá ở Côn Lôn?

Câu Hỏi:

Thể thơ của Đập đá ở Côn Lôn?

Bạn đang xem: Thể thơ của Đập đá ở Côn Lôn?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thể thơ của Đập đá ở Côn Lôn là Thất ngôn bát cú Đường luật.

– Thất ngôn bát cú là loại thơ mỗi bài có tám câu và mỗi câu bảy chữ. Tức là mỗi bài thơ chỉ có 56 chữ.

– Thất ngôn bát cú Đường luật: Có quy luật nghiêm khắc về Luật, Niêm và Vần thường có bố cục rõ ràng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thể thơ của Đập đá ở Côn Lôn? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!