Trắc nghiệm

Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

Câu Hỏi:

Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

Bạn đang xem: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 số 2 (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

– Nơi có nồng độ chất tan cao thì áp suất thẩm thấu cao, thế nước thấp và ngược lại.
– Lá cây là nơi có thể nước thấp nhất vì đây là nơi tổng hợp nên các chất hữu cơ, có nồng độ các chất cao. Mặt khác, lá cũng xa rễ (nơi hấp thụ nước và muối khoáng) nhất còn là nơi xảy ra quá trình thoát hơi nước chính của cây, do đó làm cho thế nước ở lá cây là thấp nhất.
Hoặc có thể giải thích là:
Thế nước là thế năng hóa học của nước. Trong cây nước luôn vận chuyển từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước. Vậy thế nước cao nhất là rễ, thế nước thấp nhất là lá cây.

Câu hỏi liên quan

Khi nói về cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(I) Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước và hoạt động trao đổi chất của cây

(II) Nước di chuyển từ nơi có thế nước thấp (trong đất) vào tế bào lông hút nơi có thế nước cao hơn

(III) Các ion khoáng chỉ được cây hấp thụ vào theo cơ chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp.

(IV) Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường: con đường gian bào và con đường tế bào chất.

(V) Dịch của tế bào biểu bì rễ (lông hút) là nhược trương so với dung dịch đất

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!