Trắc nghiệm

The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water

Câu Hỏi:

The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water.

Bạn đang xem: The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 6 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

stayed alive = còn sống sót
survived: tồn tại
Các từ còn lại:
– connived: thông đồng
– surprised: ngạc nhiên
– revived: hồi sinh

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!