Trắc nghiệm

……….. the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a

Câu Hỏi:


……….. the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a complete surprise to all over the world.

Bạn đang xem: ……….. the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

– Cấu trúc:

that + mệnh đề: ở đây là mệnh đề danh từ đóng vai trò là chủ ngữ của câu

→ Đáp án: That the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a complete surprise to all over the world.

Dịch: Việc quân đội Pháp bị đánh bại trong trận Điện Biên Phủ đã gây bất ngờ hoàn toàn cho cả thế giới.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: ……….. the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!