Trắc nghiệm

The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ……….

Câu Hỏi:

The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ……….

Bạn đang xem: The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ……….

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Thái độ của Amy Glasmier đối với các thành phố thông minh là ……….
A. hỗ trợ
B. nghi ngờ
C. thờ ơ
D. kinh tởm
Thông tin: She is a smart city
skeptic who believes that all the research and talk is great but gravely oversold.
Tạm dịch:
Cô là một người thành phố thông minh nhưng hay hoài nghi, người tin rằng tất cả các nghiên cứu và các câu chuyện là điều tuyệt vời nhưng đã được đề cao quá.
=> The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is doubtful.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ………. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!