Trắc nghiệm

Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

Câu Hỏi:

Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

Bạn đang xem: Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thao tác sao chép một đoạn văn bản là chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Thao tác sao chép một đoạn văn bản là: A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy hình ảnh 1 (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Thao tác sao chép một đoạn văn bản là: A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy hình ảnh 2(Paste).

Câu hỏi liên quan

Sao chép phần văn bản có tác dụng:

A. Giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, làm xuất hiện phần văn bản đó ở vị trí khác

B. Di chuyển phần văn bản gốc đến vị trí khác

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai.

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự nào dưới đây: b1: Chọn đoạn văn bản – b2: nhấn Ctr + C – b3: Nhấn Ctrl + X – b4: Nhấn Ctrl + V – b5: Chọn vị trí mới đến:

A. b1 – b2 – b5 – b3

B. b1 – b4 – b5 – b2

C. b1 – b3 – b5 – b4

D. b1 – b2 – b5 – b4

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit – Copy

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspace

B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete

C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl

D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thao tác sao chép một đoạn văn bản là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!