Trắc nghiệm

Thành ngữ Nói đơm nói đặt liên quan tới phương châm hội thoại nào?

Câu Hỏi:

Thành ngữ “Nói đơm nói đặt” liên quan tới phương châm hội thoại nào?

Bạn đang xem: Thành ngữ Nói đơm nói đặt liên quan tới phương châm hội thoại nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thành ngữ “Nói đơm nói đặt” liên quan tới phương châm về chất. Nghĩa của câu thành ngữ “Nói đơm nói đặt” là nói những điều bịa đặt, không đúng thực tế.

Ôn tập lý thuyết

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Thành ngữ Nói đơm nói đặt liên quan tới phương châm hội thoại nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!