Trắc nghiệm

Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích:

Câu Hỏi:

Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích:

Bạn đang xem: Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa 9 bài 18 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích làm đồ trang sức, mà nhằm mục đích làm nhiên liệu nhiệt điện, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
=> Chọn đáp án D.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!