Trắc nghiệm

Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là?

Câu Hỏi:

Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là:

Bạn đang xem: Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là?

Câu hỏi trong đề: Ôn tập Tin học 12 học kì 1: Câu hỏi trắc nghiệm


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là .mdb.

Câu hỏi liên quan

Access là gì?

A. Là phần mềm ứng dụng

B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất

C. Là phần cứng

D. Cả A và B

Thành phần cơ sở của Access là gì

A. Table

B. Record

C. Field

D. Field name

Phần mở rộng của tập tin CSDL trong Access là gì?

A. DAT

B. MDD

C. MDB

D. EXE

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo

C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là

A. XLS

B. DOC

C. MDB

D. PAS

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!