Trắc nghiệm

Tên nhân vật nào sau đây không có trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về”?

Câu Hỏi:

Tên nhân vật nào sau đây không có trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về”?

Bạn đang xem: Tên nhân vật nào sau đây không có trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về”?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Uy-Lít-Xơ trở về


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ca-lip-xô là nhân vật không có trong đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tên nhân vật nào sau đây không có trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về”? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!