Trắc nghiệm

Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Câu Hỏi:

Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng:

Bạn đang xem: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tập thể không phải là cộng đồng là tổ học tập.

Câu hỏi liên quan

Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây:

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sáng tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Phong tục nào sau đây thể hiện lối sống nhân nghĩa của dân tộc ta:

A. Xông đất đầu năm

B. Đi lễ chùa đầu năm.

C. Ăn trầu.

D. Cúng giỗ ông bà.

Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. C. Của thời đại.

B. . Của cộng đồng

C. B. Của Nhà nước.

D. D. Của nền kinh tế đất nước.

Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh:

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.

B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.

C. Hai người hát chung một bài.

D. Hai người mắng một người.

Biểu hiện của không liêm khiết là?

A. Giả làm người khuyết tật đi ăn xin.

B. Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo.

C. Bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân.

D. Cả A, B, C.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!