Trắc nghiệm

Tam giác bàng quang được giới hạn bởi:

Câu Hỏi:

Tam giác bàng quang được giới hạn bởi:

Bạn đang xem: Tam giác bàng quang được giới hạn bởi:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương – Đề số 14


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tam giác bàng quang được giới hạn bởi: Hai lỗ niệu quản và lỗ niệu đạo trong.

Tam giác bàng quang được giới hạn bởi:

Cấu trúc bàng quang

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tam giác bàng quang được giới hạn bởi: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!