Trắc nghiệm

Tác giả ám chỉ ai là những kẻ đập đá làm cho lở núi non?

Câu Hỏi:

Tác giả ám chỉ ai là những kẻ đập đá “làm cho lở núi non”?

Bạn đang xem: Tác giả ám chỉ ai là những kẻ đập đá làm cho lở núi non?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tác giả ám chỉ những kẻ gánh trên vai vận mệnh của đất nước là những kẻ đập đá “làm cho lở núi non”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tác giả ám chỉ ai là những kẻ đập đá làm cho lở núi non? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!