Trắc nghiệm

Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

Câu Hỏi:

Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

Bạn đang xem: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH thu được các sản phẩm là Na2CrO4, NaCl , H2O.

Phản ứng:

16NaOH + 3Cl2 + 2CrCl3 → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!