Trắc nghiệm

Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển

Câu Hỏi:

Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển:

Bạn đang xem: Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cây cối lớn lên ra hoa, kết quả là sự phát triển.

Câu hỏi liên quan

V.I.Lenin nói hai quan niệm cơ bản về sự phát triển:
1. “Sự phát triển coi như là giảm đi và tăng lên, như là lặp lại.”
2. “Sự phát triển coi như là sự thống nhất của các mặt độc lập.”
Câu nói này của V.I.Lenin trong tác phẩm nào?

A. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

B. Bút kí triết học

C. Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ ra sao?

D. Về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiến đấu.

Theo Todaro, các định nghĩa chuẩn về sự phát triển sẽ bao gồm:

A. Loại bỏ sự nghèo tuyệt đối.

B. Cải thiện chất lượng cuộc sống.

C. Hoàn thiện tiềm năng của cá nhân.

D. Tất cả các câu trên.

Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Xã hội từ công xã nguyên thủy lên xã hội chiếm hữu nô lệ.

B. Máy móc thay thế công cụ bằng đá.

C. Sự thoái hóa của một loài động vật.

D. Học lực yếu —> học lực trung bình —> học lực khá

Câu nào dưới đây nói về sự phát triển:

A. Có chí thì nên.

B. Nước chảy đá mòn.

C. Tre già măng mọc.

D. Rút dây động rừng.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.

B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.

C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.

D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.

Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Mọi sự vận động đều là phát triển.

B. Mọi vận động chỉ theo hướng đi lên.

C. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.

D. Vận động và phát triển không có mối quan hệ với nhau.

Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Sự vật và hiện tượng không biển đổi.

B. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.

C. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.

D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A. Ngắt quãng.

B. Thụt lùi.

C. Tuần hoàn.

D. Tiến lên.

Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

A. Cây khô héo mục nát.

B. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.

C. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào

D. Sự thoái hóa của một số loài động vật theo thời gian

Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

A. Bảng đen và phấn trắng.

B. Thước dài và thước ngắn.

C. Mặt thiện và ác trong con người.

D. Cây cao và cây thấp.

Hiện tượng nào dưới đây thể hiện mặt lượng của sự vật:

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 cao hơn so với năm 2014.

B. Muối tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, vị mặn dễ hòa tan trong nước.

C. Lan là một học sinh thông minh, nhiệt tình giúp đỡ bạn.

D. Cuốn tiểu thuyết mới ra mắt được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận.

Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển:

A. Góp gió thành bão.

B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

C. Tre già măng mọc.

D. Đánh bùn sang ao.

Sự phát triển trong xã hội được biểu hiện như thế nào:

A. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn.

B. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất ở mọi nơi trên thế giới.

C. Sự xuất hiện các hạt cơ bản.

D. Sự xuất hiện các giống loài mới.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!