Trắc nghiệm

Sự kiện nào không có trong văn bản “Chiến thắng Mtao Mxây” ?

Câu Hỏi:

Sự kiện nào không có trong văn bản “Chiến thắng Mtao Mxây” ?

Bạn đang xem: Sự kiện nào không có trong văn bản “Chiến thắng Mtao Mxây” ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Chiến thắng Mtao Mxây


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự kiện Đăm Săn dẫn dân làng ra bờ sông không có trong văn bản “Chiến thắng Mtao Mxây”.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sự kiện nào không có trong văn bản “Chiến thắng Mtao Mxây” ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!