Trắc nghiệm

Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

Câu Hỏi:

Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

Bạn đang xem: Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào được coi là sự phát triển.
– Sự phát triển là những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
Vậy chỉ có sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào là sự phát triển theo chiều hướng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

Câu hỏi liên quan

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.

B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.

C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.

D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.

Sự phát triển trong xã hội được biểu hiện như thế nào:

A. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn.

B. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất ở mọi nơi trên thế giới.

C. Sự xuất hiện các hạt cơ bản.

D. Sự xuất hiện các giống loài mới.

Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

A. Giới tự nhiên và tư duy.

B. Giới tự nhiên và đời sống xã hội

C. Thế giới khách quan và xã hội.

D. Đời sống xã hội và tư duy.

Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển:

A. Góp gió thành bão.

B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

C. Tre già măng mọc.

D. Đánh bùn sang ao.

Câu nào dưới đây nói về sự phát triển:

A. Có chí thì nên.

B. Nước chảy đá mòn.

C. Tre già măng mọc.

D. Rút dây động rừng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!