Trắc nghiệm

Stop ……….. about the bush, John! Just tell me exactly what the problem is.

Câu Hỏi:


Stop ……….. about the bush, John! Just tell me exactly what the problem is.

Bạn đang xem: Stop ……….. about the bush, John! Just tell me exactly what the problem is.

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

– Đáp án: Stop beating about the bush, John! Just tell me exactly what the problem is.

– Dịch: Đừng đánh đập nữa, John! Chỉ cần cho tôi biết chính xác vấn đề là gì.

– Cấu trúc:

beating about the bush: trốn tránh nói đến sự khó khăn vì lo lắng làm rối người đang nói chuyện cùng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Stop ……….. about the bush, John! Just tell me exactly what the problem is. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!