Trắc nghiệm

Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là: A. -3; +3; +5

Câu Hỏi:

Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

Bạn đang xem: Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là: A. -3; +3; +5

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Gọi số oxi hóa của N là x
Trong NH4+: x + (+1).4 = + 1 → x = -3.
Trong NO2-: x + (-2).2 = -1 → x = + 3.
Trong HNO3: (+1) + x + (-2).3 = 0 → x = + 5.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là: A. -3; +3; +5 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!