Trắc nghiệm

Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

Câu Hỏi:

Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

Bạn đang xem: Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Có 2 đồng phân este mạch hở ứng với CTPT C3H6O2 là HCOOC2H5, CH3COOCH3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!