Trắc nghiệm

Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Câu Hỏi:

Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Bạn đang xem: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Có 4 đồng phân cấu tạo là este ứng công thức phân tử C4H8O2 là: HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)2; CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!