Trắc nghiệm

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Câu Hỏi:

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Bạn đang xem: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 11 : Peptit và protein


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!