Trắc nghiệm

Services are such things as education, medicine and commerce

Câu Hỏi:

Services are such things ……. education, medicine and commerce. Some people provide products.

Bạn đang xem: Services are such things as education, medicine and commerce

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 số 19


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Services are such things as education, medicine and commerce. Some people provide products.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Services are such things as education, medicine and commerce – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!