Trắc nghiệm

Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần

Câu Hỏi:

Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần: tín phiếu kho bạc(1), séc(2), trái phiếu chính phủ(3), cổ phiếu(4)

Bạn đang xem: Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính – Đề số 5


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tính thanh khoản haу tính lỏng, tính lưu động là một thuật ngữ được dùng trong tài chính, nhằm chỉ mức độ mua bán của một loại tài ѕản mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị của chúng trên thị trường.
Dựa vào khái niệm của tính lỏng ở trên, ta có thể sắp xếp các loại tài sản có tính lỏng giảm dần:
séc(2) -> ​tín phiếu kho bạc(1) -> trái phiếu chính phủ(3) -> cổ phiếu(4)

Câu hỏi liên quan

Trong những tài sản sau đây, tài sản nào có tính thanh khoản cao nhất

A. Đất đai và thiết bị

B. Hàng tồn kho

C. Thương hiệu

D. Các khoản phải thu

Tính thanh khoản (tính lỏng) của một loại tài sản được xác định bởi các yếu tố dưới đây:

A. Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản đó thành tiền mặt

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

C. Khả năng tài sản có thể được bán với giá thị trường của nó

D. Cả A và B

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

A. 1-4-3-2

B. 4-3-1-2

C. 2-1-4-3

D. Không có câu nào trên đây đúng

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

C. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

D. Cả A và B

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

C. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường

D. Cả A và B

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi 2 yếu tố nào sau đây:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

B. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

C. Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

A. 1-4-3-2

B. 4-3-1-2

C. 2-1-4-3

D. Không có câu nào trên đây đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!