Trắc nghiệm

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là?

Câu Hỏi:

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là?

Bạn đang xem: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit ôxalôaxêtic – AOA).
Giải thích
Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (AOA).
APG là sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C3. AlPG là chất được hình thành từ APG trong con đường C3.
AM là sản phẩm được hình thành trong quá trình quang hợp ở thực vật CAM.
san pham quang hop dau tien cua con duong c4 la axit ôxalôaxêtic

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!