Trắc nghiệm

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Câu Hỏi:

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Bạn đang xem: Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là glucozơ.

Lý thuyết: Tinh bột (trong các hạt ngũ cốc, các loại củ) là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin, trong đó amilopectin thường chiếm tỉ lệ cao hơn. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!