Trắc nghiệm

Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu Hỏi:

Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ?

Bạn đang xem: Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

2Cr + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3H2 là phương trình phản ứng có sản phẩm không đúng.

Sửa lại:

2Cr + 6H2SO4 (đặc, nóng) ⟶ 6H2O + 3SO2 + Cr2(SO4)3

Cr + H2SO4 {t⁰}→ H2 + CrSO4


Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!