Trắc nghiệm

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Câu Hỏi:

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

Bạn đang xem: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!