Trắc nghiệm

Question: Peter may build a cottage on the moon in the future.

Câu Hỏi:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

People have been dreaming of having

     I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa on the moon. I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot. I will be able to do difficult homework with the help of teaching robot. A worker robot will help me build new houses. A doctor robot could look after me when I’m sick. And a home robot will do household chores for me every day. It will be convenient. I will be able to do researches on science and invent new things. Some people say it’s a bad habit to rely on robots. But I think robots are very helpful to human life.

Question: Peter may build a cottage on the moon in the future.

Bạn đang xem: Question: Peter may build a cottage on the moon in the future.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: ​Peter may build a cottage on the moon in the future. ( Peter có thể xây một ngôi nhà trên mặt trăng trong tương lai.)
Trong đoạn văn: “In the future, I may build a villa on the moon.” (Dịch: Trong tương lai, tớ sẽ xây 1 biệt thự trên mặt trăng.)
=> Câu hỏi đưa thông tin sai so với đoạn văn.
 

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Question: Peter may build a cottage on the moon in the future. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!