Trắc nghiệm

Question: A worker robot will do the laundry.

Câu Hỏi:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

People have been dreaming of having

     I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa on the moon. I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot. I will be able to do difficult homework with the help of teaching robot. A worker robot will help me build new houses. A doctor robot could look after me when I’m sick. And a home robot will do household chores for me every day. It will be convenient. I will be able to do researches on science and invent new things. Some people say it’s a bad habit to rely on robots. But I think robots are very helpful to human life.

Question: A worker robot will do the laundry.

Bạn đang xem: Question: A worker robot will do the laundry.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: A worker robot will do the laundry. (Một robot công nhân sẽ giặt quần áo.)
Đoạn văn: “A worker robot will help me build new houses.”. (Dịch: Một người máy công nhân sẽ giúp tôi xây nhà mới.)
=> Thông tin câu hỏi không đúng với thông tin trong bài đọc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Question: A worker robot will do the laundry. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!