Trắc nghiệm

Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric?

Câu Hỏi:

Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric?

Bạn đang xem: Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 33 : Hợp kim của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quặng pirit có thể dùng để điều chế axit sunfuric.

Các PTHH để điều chế H2SO4 từ quặng pirit sắt là:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 → 2SO3 (trong điều kiện nhiệt độ và có xúc tác V2O5)

SO3 + H2O → H2SO4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!