Trắc nghiệm

Quan niệm: “Tồn tại là cái được cảm giác” của G.Béc-cơ-li thể hiện:

Câu Hỏi:

Quan niệm: “Tồn tại là cái được cảm giác” của G.Béc-cơ-li thể hiện:

Bạn đang xem: Quan niệm: “Tồn tại là cái được cảm giác” của G.Béc-cơ-li thể hiện:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quan niệm: “Tồn tại là cái được cảm giác” của G.Béc-cơ-li thể hiện thế giới quan duy tâm.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Quan niệm: “Tồn tại là cái được cảm giác” của G.Béc-cơ-li thể hiện: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!