Trắc nghiệm

Quá trình tổng hợp nước: H2 + 1/2 O2 → H2O; ΔH= -285,83KJ

Câu Hỏi:

Quá trình tổng hợp nước: $H_2 + 1/2 O_2 \xrightarrow[]{t^o} H_2O; ΔH= -285,83KJ$. Để tạo ra 9g H2O phản ứng đã thoát ra một nhiệt lượng là:

Bạn đang xem: Quá trình tổng hợp nước: H2 + 1/2 O2 → H2O; ΔH= -285,83KJ

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quá trình tổng hợp nước: H2 + 1/2 O2 → H2O; ΔH= -285,83KJ. Để tạo ra 9g H2O phản ứng đã thoát ra một nhiệt lượng là 142,915KJ

Giải thích:

Trong 1 mol H20 (18g) thì nhiệt lượng thoát ra là 285,83KJ..

Tạp 9g H2O thì nhiệt lượng thoát ra là ….

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Quá trình tổng hợp nước: H2 + 1/2 O2 → H2O; ΔH= -285,83KJ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!